Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri – Yaşar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yüksek Lisans Başvuru Tarihleri

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURULARI

Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlarına 2017-2018 güz yarıyılından başlayan akademik yıl için aşağıdaki takvim ve başvuru koşulları uyarınca öğrenci kabulü ve kaydı gerçekleştirilecektir.

LİSANSÜSTÜ BAŞVURU (GÜZ DÖNEMİ 1. BAŞVURU)

BAŞVURU: 15 MAYIS 2017 – 16 HAZİRAN 2017

YABANCI DİL SINAVI: 6 HAZİRAN 2017

MÜLAKAT: 19-21 HAZİRAN 2017

ENSTİTÜLERCE SONUÇLARIN İLANI: 23 HAZİRAN 2017

GÜZ DÖNEMİ 1. BAŞVURU KESİN KAYIT: 31 TEMMUZ – 2 AĞUSTOS 2017

Başvuru koşullarına uyan adayların aşağıda yer alan belgeleri, https://obs.yasar.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresindeki online başvuru platformuna yükleyerek başvurularını gerçekleştirmeleri gerekir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

Başvuru formu
Not belgesi (Transkript)
ALES belgesi (Tezli y. lisans ve doktora programları için gereklidir.)
Yabancı dil belgesi*
Referans mektubu** (Formu indirmek için tıklayınız)
Niyet mektubu**
Özgeçmiş (CV) **
* Başvuru koşullarında belirtilen düzeyde yabancı dil bilgisini gösteren YDS veya ÖSYM tarafından belirtilen eşdeğerine ilişkin belge sağlanmalıdır. Yaşar Üniversitesi (YÜ) Yabancı Diller Yüksek Okulu veya diğer bir Yüksek Öğretim Kurumlarının Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun akredite olmuş İngilizce Hazırlık Sınıfları Muafiyet Sınavından yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan lisans programları için aranan düzeyde bir başarı notu alan adaylar, mezuniyetlerini izleyen 3 yıl içerisinde bir yüksek lisans programına başvurdukları durumda muaf tutulurlar. Bu öğrenciler, mezun oldukları Kurumdan durumlarını gösterir bir belge sağlamalıdırlar.

** Mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna iletilmelidir. Başvuru koşullarında belirtilen portfolyo ve benzeri diğer belgeler de mülakat sırasında anabilim/anasanat dalı başvuru değerlendirme komisyonuna sunulmalıdır.

Protokoller:

Üniversitemizce akdedilen protokoller kapsamında eğitim ücreti indiriminden yararlanmak isteyen adayların gerekli evrakları (kurum kimliği, kurumda çalıştıklarını gösterir belgeyi, oda/dernek üyeliğini gösterir belge vb.) kesin kayıt sırasında getirmeleri gerekmektedir. Ücretler ve ödeme bilgileri ile YÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğünün http://oim.yasar.edu.tr/ adresli web sayfasında duyurulacaktır. 2017-2018 Güz Dönemi kayıtlarında geçerli olan protokoller FBE web sitesinde “protokoller” sekmesinde bulunmaktadır.

Başvurusu Kabul Edilen Adayların Kesin Kaydı:

Başvurusu kabul edilen adayların kesin kayıt için, 1. Başvuru döneminde kabul edilen adayların 31 Temmuz – 2 Ağustos 2017 ve 2. Başvuru dönemi kabul edilen adayların 11-15 Eylül 2017 tarihleri içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğü’ne başvurmaları gerekmektedir. Kesin Kayıt için gereken belgeler YÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğünün http://oim.yasar.edu.tr/ adresli web sayfasında duyurulacaktır.