Yaşar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü

Bölüm Tanıtım Videosu

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği olarak bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bölgesel gelişmeye ve toplumsal kalkınmaya yönelik bilimsel ve teknolojik katkı sağlayabilecek yaratıcı ve girişimci mühendisler yetiştirmeyi ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile ilişkisi olan kuruluşlarla doğrudan etkileşim ve işbirliği içinde, özgün akademik araştırmalar ile bilime ve mühendisliğe katkılarda bulunmayı amaçlamaktayız.
Bölümümüzün misyonu: Bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, bölgesel gelişmeye ve toplumsal kalkınmaya yönelik bilimsel ve teknolojik katkı sağlayabilecek yaratıcı ve girişimci mühendisler yetiştirmek ve Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ile ilişkisi olan kuruluşlarla doğrudan etkileşim ve işbirliği içinde, özgün akademik araştırmalar ile bilime ve mühendisliğe katkılarda bulunmaktır.
Bölümümüzün vizyonu: Uluslararası akreditasyona sahip, yerel sanayi ile işbirliği içinde olan bir bölüm olmaktır.