Yandal Programı – Yaşar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Yandal Sertifikasına hak kazanmak için aşağıda listelenen Zorunlu Derslere ek olarak Seçimlik Dersler kümesinden en az bir dersin başarılması gerekir.

    • Zorunlu Dersler

EEE 221 Circuit Theory I (7 AKTS)

EEE 221 Circuit Theory II  (7 AKTS)

EEE 216 Electronics  (7 AKTS)

EEE 325 Signals and Systems  (7 AKTS)

EEE 264 Microprocessors  (7 AKTS)

    • Seçimlik Dersler

EEE 355 Engineering Electromagnetics (7 AKTS)

EEE 342 Feedback Control (6 AKTS)

EEE 336 Electromechanical Energy Conv.  (7 AKTS)

EEE 338 Power Systems  (7 AKTS)

EEE 356 Telecommunications  (7 AKTS)

 Yandal öğrencileri kendi programlarında aldıkları en çok üç (eşdeğer) dersi EEM Yandal Programına transfer edebilirler. Ancak transfer ettikleri birden çok her derse karşılık, seçimlik dersler kümesinden daha önce almadıkları bir ders almak zorundadırlar. Örneğin, EEE216, EEE264 ve EEE356 derslerinin eşdeğerlerini almış bir Yandal öğrencisi bu derslerin tümünü transfer edebilir; ancak EEE356 dersi dışında en az iki seçimlik ders daha almak zorundadır.

Başarısız olunan bir seçimlik ders yerine başka bir seçimlik ders alınabilir.