Bitirme Projeleri – Yaşar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bitirme projeleri EEE 491 ve EEE 492 olmak üzere iki dersten oluşur. Güz ve Bahar dönemlerinde öğrencilerden beklenenler aşağıdaki gibidir. Tüm duyurular lectures sitesi ve bölüm web sayfamızın duyurular başlığı altından yapılacaktır.

2015-2016 Yılı bitirme projelerini görmek için tıklayın.

2014-2015 Yılı bitirme projelerini görmek için tıklayın.

2013-2014 Yılı bitirme projelerini görmek için tıklayın.

EEE 491 –  GÜZ DÖNEMİ PLANI

Öğrenciden beklenenler:

 • EEE 491 kapsamında yapılan derslere katılmak ve dönem sonunda sınava girmek.

Bu derslerin içeriği aşağıdaki gibidir:

o   Uygulamanın Tanıtımı

o   Proje tanımlama – Proje programı hazırlama

o   Ürün geliştirme – ana aşamalar

o   Sunum hazırlama teknikleri

o   Sistem mühendisliği

o   Ürün geliştirme iş akışı

o   Rapor hazırlama teknikleri

o   Poster hazırlama teknikleri

o   Proje yönetimi

o   Maliyet bileşenleri

 • Proje Grupları ve tercihlerini bildirmek
 • Düzenli haftalık Grup-Firma-Danışman görüşmeleri yapmak ve toplantı notlarını danışmana ve komiteye teslim etmek
 • Proje Tanımlama Dokümanı (PTD) ve Sunum hazırlamak ve danışmana/komiteye teslim etmek
 • PTD’de yer alan plana göre tasarım/geliştirme çalışmalarını yapmak
 • Taslak Tasarım/Geliştirme raporu hazırlamak ve danışman/komiteye teslim etmek

EEE 492 –  BAHAR DÖNEMİ PLANI

 • Proje gerçekleştirme çalışmalarını yapmak
 • Danışman ve şirket ile düzenli görüşülerek komiteye toplantı notu teslim etmek
 • Yönetici Özeti hazırlayarak danışman/komiteye teslim etmek
 • Tez hazırlamak ve teslim etmek
 • Final sunum ve poster hazırlamak ve bitirme projesi sunumunu yapmak

“PTD ve sunumu, executive summary, yönetici özeti, poster” lectures  sitesinde ilgili açılan derse yüklenir.