Bitirme Projeleri – Yaşar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği