Araştırma Konuları – Yaşar Üniversitesi | Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Kontrol Teorisi ve Uygulamaları
Sistem Teorisi
Robotik
Fizyolojik Sistem Modelleme ve Simülasyonu
Büyük Çapta Sistemler
Uygulamalı Matematik
Optimizasyon
Mikrodalga
Antenler
Radar Sistemleri
Fizik
Elektronik
Uygulamalı Elektromanyetik
Sistem Mühendisliği
Sinyal ve Görüntü İşleme
Devre Teorisi
Gömülü Sistemler